CINEMA ACTUEL
PRIX & RECOMPENSES
Nous fêtons aujourd'hui l'anniversaire de Raymond Segard

Image
1960 Le détachement féminin rouge (hong se niang zi jun / 红色娘子军) de Jin Xie avec Qiang Chen & Li Wang
Image
1965 Sœurs de scène (wutai jiemei / two stage sisters / 舞台姐妹) de Jin Xie avec Yunzhu Shangguan & Fang Xie
Image
1986 La ville aux hibiscus (fu rong zhen / 芙蓉镇) de Jin Xie avec Xiaoqing Liu, Wen Jiang, Ning Xu & Linian Liu
Image
1997 La guerre de l’opium (yapian zhanzheng / 鸦片战争) de Jin Xie avec Garrick Hagon & Nigel Davenport